Celoobvodové kování ROTO NT

Kód: 3458/PLA 3458/PLA8 3458/PLA15 3458/PLA22 3458/PLA29 3458/PLA36 3458/PLA43 3458/PLA50 3458/PLA57 3458/PLA64 3458/PLA71 3458/PLA2 3458/PLA9 3458/PLA16 3458/PLA23 3458/PLA30 3458/PLA37 3458/PLA44 3458/PLA51 3458/PLA58 3458/PLA65 3458/PLA72 3458/PLA3 3458/PLA10 3458/PLA17 3458/PLA24 3458/PLA31 3458/PLA38 3458/PLA45 3458/PLA52 3458/PLA59 3458/PLA66 3458/PLA73 3458/PLA4 3458/PLA11 3458/PLA18 3458/PLA25 3458/PLA32 3458/PLA39 3458/PLA46 3458/PLA53 3458/PLA60 3458/PLA67 3458/PLA74 3458/PLA5 3458/PLA12 3458/PLA19 3458/PLA26 3458/PLA33 3458/PLA40 3458/PLA47 3458/PLA54 3458/PLA61 3458/PLA68 3458/PLA75 3458/PLA6 3458/PLA13 3458/PLA20 3458/PLA27 3458/PLA34 3458/PLA41 3458/PLA48 3458/PLA55 3458/PLA62 3458/PLA69 3458/PLA76 3458/PLA7 3458/PLA14 3458/PLA21 3458/PLA28 3458/PLA35 3458/PLA42 3458/PLA49 3458/PLA56 3458/PLA63 3458/PLA70 3458/PLA77 3458/PLA78 3458/PLA85 3458/PLA92 3458/PLA99 3458/PLA106 3458/PLA113 3458/PLA120 3458/PLA127 3458/PLA134 3458/PLA141 3458/PLA148 3458/PLA155 3458/PLA79 3458/PLA86 3458/PLA93 3458/PLA100 3458/PLA107 3458/PLA114 3458/PLA121 3458/PLA128 3458/PLA135 3458/PLA142 3458/PLA149 3458/PLA156 3458/PLA80 3458/PLA87 3458/PLA94 3458/PLA101 3458/PLA108 3458/PLA115 3458/PLA122 3458/PLA129 3458/PLA136 3458/PLA143 3458/PLA150 3458/PLA157 3458/PLA81 3458/PLA88 3458/PLA95 3458/PLA102 3458/PLA109 3458/PLA116 3458/PLA123 3458/PLA130 3458/PLA137 3458/PLA144 3458/PLA151 3458/PLA158 3458/PLA82 3458/PLA89 3458/PLA96 3458/PLA103 3458/PLA110 3458/PLA117 3458/PLA124 3458/PLA131 3458/PLA138 3458/PLA145 3458/PLA152 3458/PLA159 3458/PLA83 3458/PLA90 3458/PLA97 3458/PLA104 3458/PLA111 3458/PLA118 3458/PLA125 3458/PLA132 3458/PLA139 3458/PLA146 3458/PLA153 3458/PLA160 3458/PLA84 3458/PLA91 3458/PLA98 3458/PLA105 3458/PLA112 3458/PLA119 3458/PLA126 3458/PLA133 3458/PLA140 3458/PLA147 3458/PLA154 3458/PLA161 3458/EUR 3458/EUR9 3458/EUR17 3458/EUR25 3458/EUR33 3458/EUR41 3458/EUR49 3458/EUR57 3458/EUR65 3458/EUR73 3458/EUR81 3458/EUR2 3458/EUR10 3458/EUR18 3458/EUR26 3458/EUR34 3458/EUR42 3458/EUR50 3458/EUR58 3458/EUR66 3458/EUR74 3458/EUR82 3458/EUR3 3458/EUR11 3458/EUR19 3458/EUR27 3458/EUR35 3458/EUR43 3458/EUR51 3458/EUR59 3458/EUR67 3458/EUR75 3458/EUR83 3458/EUR4 3458/EUR12 3458/EUR20 3458/EUR28 3458/EUR36 3458/EUR44 3458/EUR52 3458/EUR60 3458/EUR68 3458/EUR76 3458/EUR84 3458/EUR5 3458/EUR13 3458/EUR21 3458/EUR29 3458/EUR37 3458/EUR45 3458/EUR53 3458/EUR61 3458/EUR69 3458/EUR77 3458/EUR85 3458/EUR6 3458/EUR14 3458/EUR22 3458/EUR30 3458/EUR38 3458/EUR46 3458/EUR54 3458/EUR62 3458/EUR70 3458/EUR78 3458/EUR86 3458/EUR7 3458/EUR15 3458/EUR23 3458/EUR31 3458/EUR39 3458/EUR47 3458/EUR55 3458/EUR63 3458/EUR71 3458/EUR79 3458/EUR87 3458/EUR8 3458/EUR16 3458/EUR24 3458/EUR32 3458/EUR40 3458/EUR48 3458/EUR56 3458/EUR64 3458/EUR72 3458/EUR80 3458/EUR88 3458/EUR89 3458/EUR97 3458/EUR105 3458/EUR113 3458/EUR121 3458/EUR129 3458/EUR137 3458/EUR145 3458/EUR153 3458/EUR161 3458/EUR169 3458/EUR177 3458/EUR90 3458/EUR98 3458/EUR106 3458/EUR114 3458/EUR122 3458/EUR130 3458/EUR138 3458/EUR146 3458/EUR154 3458/EUR162 3458/EUR170 3458/EUR178 3458/EUR91 3458/EUR99 3458/EUR107 3458/EUR115 3458/EUR123 3458/EUR131 3458/EUR139 3458/EUR147 3458/EUR155 3458/EUR163 3458/EUR171 3458/EUR179 3458/EUR92 3458/EUR100 3458/EUR108 3458/EUR116 3458/EUR124 3458/EUR132 3458/EUR140 3458/EUR148 3458/EUR156 3458/EUR164 3458/EUR172 3458/EUR180 3458/EUR93 3458/EUR101 3458/EUR109 3458/EUR117 3458/EUR125 3458/EUR133 3458/EUR141 3458/EUR149 3458/EUR157 3458/EUR165 3458/EUR173 3458/EUR181 3458/EUR94 3458/EUR102 3458/EUR110 3458/EUR118 3458/EUR126 3458/EUR134 3458/EUR142 3458/EUR150 3458/EUR158 3458/EUR166 3458/EUR174 3458/EUR182 3458/EUR95 3458/EUR103 3458/EUR111 3458/EUR119 3458/EUR127 3458/EUR135 3458/EUR143 3458/EUR151 3458/EUR159 3458/EUR167 3458/EUR175 3458/EUR183 3458/EUR96 3458/EUR104 3458/EUR112 3458/EUR120 3458/EUR128 3458/EUR136 3458/EUR144 3458/EUR152 3458/EUR160 3458/EUR168 3458/EUR176 3458/EUR184 Zvolte variantu
Tip
8 hodnocení
1 672 Kč / ks 1 645 Kč / ks 1 682 Kč / ks 2 158 Kč / ks 2 180 Kč / ks 2 219 Kč / ks 2 295 Kč / ks 2 666 Kč / ks 2 703 Kč / ks 2 932 Kč / ks 3 140 Kč / ks 1 600 Kč / ks 1 575 Kč / ks 1 611 Kč / ks 2 086 Kč / ks 2 108 Kč / ks 2 147 Kč / ks 2 224 Kč / ks 2 596 Kč / ks 2 633 Kč / ks 2 861 Kč / ks 3 068 Kč / ks 1 621 Kč / ks 1 596 Kč / ks 1 632 Kč / ks 2 107 Kč / ks 2 129 Kč / ks 2 167 Kč / ks 2 243 Kč / ks 2 617 Kč / ks 2 654 Kč / ks 2 882 Kč / ks 3 090 Kč / ks 1 879 Kč / ks 1 853 Kč / ks 1 891 Kč / ks 2 365 Kč / ks 2 387 Kč / ks 2 428 Kč / ks 2 503 Kč / ks 2 874 Kč / ks 2 912 Kč / ks 3 139 Kč / ks 3 348 Kč / ks 1 917 Kč / ks 1 891 Kč / ks 1 929 Kč / ks 2 402 Kč / ks 2 425 Kč / ks 2 463 Kč / ks 2 540 Kč / ks 2 911 Kč / ks 2 950 Kč / ks 3 177 Kč / ks 3 384 Kč / ks 1 964 Kč / ks 1 936 Kč / ks 1 973 Kč / ks 2 449 Kč / ks 2 471 Kč / ks 2 510 Kč / ks 2 586 Kč / ks 2 958 Kč / ks 2 997 Kč / ks 3 224 Kč / ks 3 431 Kč / ks 2 481 Kč / ks 2 455 Kč / ks 2 492 Kč / ks 2 967 Kč / ks 2 989 Kč / ks 3 028 Kč / ks 3 105 Kč / ks 3 477 Kč / ks 3 515 Kč / ks 3 742 Kč / ks 3 949 Kč / ks 3 623 Kč / ks 3 597 Kč / ks 3 222 Kč / ks 3 336 Kč / ks 3 931 Kč / ks 4 004 Kč / ks 4 090 Kč / ks 4 241 Kč / ks 4 720 Kč / ks 4 984 Kč / ks 5 240 Kč / ks 5 577 Kč / ks 3 551 Kč / ks 3 525 Kč / ks 3 151 Kč / ks 3 265 Kč / ks 3 860 Kč / ks 3 932 Kč / ks 4 018 Kč / ks 4 169 Kč / ks 4 648 Kč / ks 4 913 Kč / ks 5 168 Kč / ks 5 505 Kč / ks 3 572 Kč / ks 3 546 Kč / ks 3 172 Kč / ks 3 285 Kč / ks 3 881 Kč / ks 3 954 Kč / ks 4 038 Kč / ks 4 189 Kč / ks 4 669 Kč / ks 4 933 Kč / ks 5 188 Kč / ks 5 527 Kč / ks 4 189 Kč / ks 4 164 Kč / ks 3 789 Kč / ks 3 903 Kč / ks 4 498 Kč / ks 4 571 Kč / ks 4 654 Kč / ks 4 808 Kč / ks 5 286 Kč / ks 5 551 Kč / ks 5 806 Kč / ks 6 143 Kč / ks 4 228 Kč / ks 4 200 Kč / ks 3 825 Kč / ks 3 940 Kč / ks 4 534 Kč / ks 4 607 Kč / ks 4 693 Kč / ks 4 845 Kč / ks 5 323 Kč / ks 5 588 Kč / ks 5 843 Kč / ks 6 181 Kč / ks 4 306 Kč / ks 4 281 Kč / ks 3 905 Kč / ks 4 019 Kč / ks 4 614 Kč / ks 4 687 Kč / ks 4 772 Kč / ks 4 924 Kč / ks 5 403 Kč / ks 5 668 Kč / ks 5 922 Kč / ks 6 260 Kč / ks 4 824 Kč / ks 4 799 Kč / ks 4 424 Kč / ks 4 537 Kč / ks 5 133 Kč / ks 5 206 Kč / ks 5 289 Kč / ks 5 442 Kč / ks 5 921 Kč / ks 6 185 Kč / ks 6 440 Kč / ks 6 778 Kč / ks 1 808 Kč / ks 1 782 Kč / ks 1 819 Kč / ks 1 868 Kč / ks 2 353 Kč / ks 2 375 Kč / ks 2 451 Kč / ks 2 618 Kč / ks 2 882 Kč / ks 2 893 Kč / ks 3 051 Kč / ks 1 737 Kč / ks 1 712 Kč / ks 1 748 Kč / ks 1 796 Kč / ks 2 281 Kč / ks 2 304 Kč / ks 2 380 Kč / ks 2 547 Kč / ks 2 811 Kč / ks 2 821 Kč / ks 2 980 Kč / ks 1 758 Kč / ks 1 732 Kč / ks 1 769 Kč / ks 1 817 Kč / ks 2 303 Kč / ks 2 325 Kč / ks 2 401 Kč / ks 2 568 Kč / ks 2 831 Kč / ks 2 842 Kč / ks 3 001 Kč / ks 1 796 Kč / ks 1 771 Kč / ks 1 808 Kč / ks 1 856 Kč / ks 2 340 Kč / ks 2 363 Kč / ks 2 441 Kč / ks 2 606 Kč / ks 2 870 Kč / ks 2 882 Kč / ks 3 039 Kč / ks 2 119 Kč / ks 2 093 Kč / ks 2 136 Kč / ks 2 179 Kč / ks 2 664 Kč / ks 2 687 Kč / ks 2 761 Kč / ks 2 929 Kč / ks 3 191 Kč / ks 3 203 Kč / ks 3 361 Kč / ks 2 598 Kč / ks 2 573 Kč / ks 2 608 Kč / ks 2 657 Kč / ks 3 142 Kč / ks 3 164 Kč / ks 3 241 Kč / ks 3 407 Kč / ks 3 671 Kč / ks 3 684 Kč / ks 3 840 Kč / ks 1 884 Kč / ks 1 857 Kč / ks 1 894 Kč / ks 1 944 Kč / ks 2 428 Kč / ks 2 451 Kč / ks 2 526 Kč / ks 2 693 Kč / ks 2 956 Kč / ks 2 968 Kč / ks 3 126 Kč / ks 2 088 Kč / ks 2 063 Kč / ks 2 100 Kč / ks 2 151 Kč / ks 2 633 Kč / ks 2 656 Kč / ks 2 731 Kč / ks 2 899 Kč / ks 3 162 Kč / ks 3 174 Kč / ks 3 331 Kč / ks 3 723 Kč / ks 3 697 Kč / ks 3 323 Kč / ks 3 436 Kč / ks 3 540 Kč / ks 4 131 Kč / ks 4 199 Kč / ks 4 351 Kč / ks 4 529 Kč / ks 5 018 Kč / ks 5 139 Kč / ks 5 367 Kč / ks 3 652 Kč / ks 3 627 Kč / ks 3 252 Kč / ks 3 364 Kč / ks 3 469 Kč / ks 4 059 Kč / ks 4 129 Kč / ks 4 280 Kč / ks 4 457 Kč / ks 4 946 Kč / ks 5 074 Kč / ks 5 296 Kč / ks 3 673 Kč / ks 3 648 Kč / ks 3 272 Kč / ks 3 385 Kč / ks 3 490 Kč / ks 4 081 Kč / ks 4 150 Kč / ks 4 301 Kč / ks 4 478 Kč / ks 4 966 Kč / ks 5 093 Kč / ks 5 316 Kč / ks 3 712 Kč / ks 3 687 Kč / ks 3 311 Kč / ks 3 424 Kč / ks 3 528 Kč / ks 4 118 Kč / ks 4 188 Kč / ks 4 339 Kč / ks 4 518 Kč / ks 5 006 Kč / ks 5 133 Kč / ks 5 355 Kč / ks 4 447 Kč / ks 4 421 Kč / ks 4 044 Kč / ks 4 159 Kč / ks 4 263 Kč / ks 4 855 Kč / ks 4 921 Kč / ks 5 075 Kč / ks 5 251 Kč / ks 5 740 Kč / ks 5 867 Kč / ks 6 089 Kč / ks 4 924 Kč / ks 4 900 Kč / ks 4 523 Kč / ks 4 638 Kč / ks 4 742 Kč / ks 5 332 Kč / ks 5 401 Kč / ks 5 553 Kč / ks 5 730 Kč / ks 6 220 Kč / ks 6 346 Kč / ks 6 568 Kč / ks 3 798 Kč / ks 3 772 Kč / ks 3 397 Kč / ks 3 510 Kč / ks 3 615 Kč / ks 4 206 Kč / ks 4 275 Kč / ks 4 426 Kč / ks 4 603 Kč / ks 5 092 Kč / ks 5 220 Kč / ks 5 442 Kč / ks 4 417 Kč / ks 4 391 Kč / ks 4 015 Kč / ks 4 130 Kč / ks 4 233 Kč / ks 4 823 Kč / ks 4 891 Kč / ks 5 043 Kč / ks 5 222 Kč / ks 5 710 Kč / ks 5 837 Kč / ks 6 058 Kč / ks od 1 575 Kč / ks
3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů 3 - 12 dnů Zvolte variantu
Materiál prvku
Členění prvku
Šířka křídla (mm)
Výška křídla (mm)
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
  • Sestavte si vlastní kovací sadu značky Roto NT 
  • Součást balení : rámové uzávěry, převod D15 mm (příp.štulpový převod) , nůžky rámové a křídlové, panty, rohové vedení, prodloužení, klika bílá, krytky pantů v bílé barvě 

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Do poznámky pro výrobce, nám napište výrobní rozměry, a nebo vyplňte zaměřovací protokol pro objednání sady kování Tabulka pro zjištění kování - pro klienty
  • Výrobek je sestavený na míru, tudíž nelze vrátit

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní díly pro opravy oken a dveří
Záruka: 2 roky

NÁVOD NA MONTÁŽ

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: